มาตรฐานการรับรอง

HRT ฮาร์ท – บำรุงหัวใจ บำรุงหลอดเลือด ลดไขมันเลว ลดความดัน เลขที่ อ.ย. 10-3-00857-1-0005 , 10-3-00857-1-0015 ใบรับรองปลอดสารกระตุ้น จากศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาได้รับการจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจัดตั้งให้เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์หาสารต้องห้ามในนักกีฬาที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวรรับผิดชอบในการตรวจหาสารต้องห้ามต่อไปในอนาคต เจลฟื้นฟูหัวใจ และ หลอดเลือด HRT การันตีความมั่นใจเพิ่มอีก 200% !! ผลพิสูจน์ล่าสุด ปลอดสารกระตุ้น 100% ได้รับการรับรองจากศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา จาก มหาวิทยาลัยมหิดล ติดต่อได้ที่ …

ที่ปรึกษาด้านการแพทย์

.งานวิจัยการดูดซึมของอาหารเสริมเจล และการเพิ่มสมรรถภาพของร่างกายกับอาหารเสริมเจล เจล ดีกว่า เม็ด 5 เท่า จาก ม.มหิดล และ ม.แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยชั้นนำ ในด้านการแพทย์และการชะลอวัย  โรคหัวใจและหลอดเลือด Part 1 ภาพรวมโรคหัวใจ และหลอดเลือดทั้งหมด การบำบัดฟื้นฟู ผลลัพธ์ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นประสบการณ์เฉพาะบุคคล… ผลลัพธ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกัน โรคหัวใจและหลอดเลือด Part 2 เจาะลึกเรื่อง หัวใจเต้นผิดปกติ หัวใจโต กล้ามเนื้อหัวใจ ลิ้นหัวใจรั่ว และการบำบัดฟื้นฟู …